Įvadas

 • UAB ,,Sinvest”, (toliau – Bendrovė arba mes) šiuo pranešimu patvirtina, kad asmens duomenys bei kita informacija, kurią jūs pateikėte, yra renkama, tvarkoma ir saugoma laikantis Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų.
 • Pirmą kartą lankantis bei registruojantis mūsų interneto svetainėje mes paprašysime Jūsų patvirtinti, kad suteikiate teisę Bendrovei šioje svetainėje naudoti slapukus bei tvarkyti asmens duomenis Privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis.
 • Prašome įdėmiau perskaityti Privatumo Politiką, kad suprastumėte, kokiomis sąlygomis ir kodėl yra renkami Jūsų duomenys.

Duomenų valdytojo informacija

 • Duomenų valdytojas yra UAB ,,Sinvest”, Lietuvos bendrovė, veikianti Lietuvos respublikoje, kurios buveinės adresas yra Laisvės al. 45, Kaunas, Juridinio asmens kodas – 135840937, PVM mokėtojo kodas – LT358409314.
 • Klausimais, susijusiais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite kreiptis el.paštu info@sinvest.lt.

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome, kokiu teisiniu pagrindu ir kodėl?

Užklausų, skundų, prašymų ir kito kontaktavimo su įmone nagrinėjimas

 • Iškilus Jums klausimų, susijusių su mūsų veikla, ir elektroninio kontaktavimo atveju mes gausime Jūsų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, bei tekstą, kurį parašysite.
 • Tai yra privaloma informacija, be kurios negalėtų vykti komunikacija.

Informacijos apie naujienas teikimas

 • Jeigu Vartotojas nori gauti papildomą informaciją apie mūsų pasiūlymus ir naujienas, jis savanoriškai gali pateikti savo el.pašto adresą ir jam bus siunčiami laiškai.
 • Tai yra pasirenkamoji funkcija, kuri yra aktyvuojama tik užsiprenumeravus naujienlaiškį. Šios funkcijos galima bet kuriuo metu atsisakyti ir ji netrukdo naudotis svetaine.

 

Naršymo patirties gerinimas, svetainės naudotojų srautų bei elgesio interneto svetainėje analizė.

 • Naudodami slapukus mes renkame vartotojų srautų bei elgesio informaciją, kuri mums padeda nuolatos tobulėti bei gerinti Vartotojų patirtį.
 • Šiam tikslui yra naudojami ,,Google Analytics‘‘ slapukai, kurie anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, prisijungimo vietą, iš kurios yra naudojamasi svetaine, vidutinę naršymo trukmę, populiariausius puslapius bei lankytojų konversiją. Norėdami gauti daugiau informacijos, galite apsilankyti https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.
 • Tai yra neprivaloma informacija, kurios bet kada galite atsisakyti apsilankius savo naršyklės nustatymuose. Plačiau apie slapukus rasite šiame dokumente žemiau.

Kokie yra Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminai?

 • Asmens duomenų tvarkymo trukmė yra tokia, kiek reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, bet ne ilgiau nei 5 metus. Asmens duomenys, kuriuos tvarkyti įpareigoja atitinkami teisės aktai, tvarkomi ne trumpiau nei nurodyta minėtuose teisės aktuose.
 • Užklausų, skundų, prašymų ir kito kontaktavimo su įmone duomenys yra saugomi 12 mėnesių išskyrus tuos atvejus, kur dėl įstatymų nustatyto ieškinio senaties termino pabaigos terminas yra ilgesnės.

 

Kokiems tretiesiems asmenims ir kokiems atvejais perduodame Jūsų asmens duomenis?

 • Jūsų asmens duomenų saugumą mes gerbiame ir pateikiame tretiesiems asmenims tik tokiu atveju, jeigu tai yra būtina:
  • Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos arba kitų galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka;
  • Valstybinėms insitucijoms ir teismams, kai tai yra būtina vykdant taikytinų teisės aktų reikalavimus;
  • Duomenys gali būti teikiami ir kitoms šalims, jeigu yra aiškus Duomenų subjekto sutikimas.

Nuorodos į kitas svetaines

 • Straipsniai arba kiti puslapiai šioje svetainėje gali turėti nuorodas į kitus trečiųjų šalių puslapius, kurie taipogi gali rinkti informaciją apie Jus. Bendrovė už šių svetainių turinį arba renkamą informaciją neatsako.

Kokios yra duomenų subjektų teisės ir kaip galite jas įgyvendinti?

 • Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
 • Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo saugomais asmens duomenimis, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti, apriboti duomenų tvarkymą, arba sunaikinti pateiktus duomenis.
 • Taip pat paprašius galite gauti dokumentą su visa turima informacija apie Jus. Norėdami įgyvendinti savo teises, tai galite padaryti susisiekus el.paštu info@sinvest.lt.
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt).
 • Duomenų ištrynimas yra negalimas tai informacijai, kurią mes privalome saugoti dėl teisinių, administracinių arba saugumo priežasčių.

Kaip mes užtikriname Jūsų duomenų saugumą?

 • Bendrovė nuolat įgyvendina bei atnaujina technines ir organizacines saugumo struktūras, kurios užtikrina Jūsų duomenų saugumą bei apsaugo nuo tyčinio duomenų ištrynimo, pakeitimo, atskleidimo.
 • Įsilaužimo atveju Bendrovė yra įsipareigojusi per 72val. nepagrįstai nedelsiant pranešti atitinkamom institucijom apie įsilaužimą ir taipogi informuoti įsilaužimo paveiktus asmenis.

Ar darome automatizuotą sprendimų priėmimą/profiliavimą su Jūsų asmens informacija?

 • Bendrovė nedaro jokio automatizuoto sprendimų priėmimo/profiliavimo su Jūsų asmens informacija.

Plačiau apie slapukus

Baigiamosios nuostatos

 • Bendrovė pasilieka teisę keisti Privatumo politiką. Pakeitimus arba papildymus bus galima rasti sinvest.lt Privatumo politika skiltyje.